Information

På Status Östergötlands webbplats används cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar cookies.
Läs om cookies och hur vi använder dem.

  Välkommen till Status Östergötland

Med Status Östergötland kan du själv ta fram information om hälsa och livsstil i länet. Du kan välja en fördefinierad rapport för exempelvis fysisk aktivitet eller stress, eller skapa din egen rapport. Då väljer du själv datakälla och mätvärde. Status Östergötlands datakällor och mätvärden hittar du här. I alla rapporter kan du välja om du vill se hur ett mätvärde fördelas över ett annat, exempelvis stress i förhållande till sömn. Du kan välja att jämföra olika kommuner med varandra eller med hela Östergötland. Jämförelser kan också göras för olika år och över tid samt delas på kön och ålder.

Vill du se hur det ser ut i ett specifikt geografiskt område, klickar du på kartan. Om du väljer ekonomi- eller utbildningsnivå visar kartan med olika färger nivåerna för olika bostadsområden.  Du kan skriva ut eller exportera diagram till en egen presentation eller rapport om du vill använda resultaten. Resultatet i Status Östergötland bygger på register och enkäter. Ju mer specifik sökning du gör, desto mindre blir underlaget. Får du inget resultat kan du försöka ta bort en uppdelning eller ett mätvärde. Du kan också pröva att undersöka ett större geografiskt område.

Har du frågor, synpunkter eller vill ha nyhetsbrev så hör av dig till statusostergotland@regionostergotland.se.

Behöver du ytterligare instruktioner för att kunna göra egna rapporter? Instruktioner för att göra egna rapporter

  Socioekonomi

Socioekonomi är baserat på utbildning respektive inkomst från Statistiska centralbyrån. Status Östergötland karaktäriserar ett område baserat på andelen personer med hög utbildning eller hög inkomst i området, i fem nivåer.

  • Personer med hög utbildning: Med hög utbildning avses personer med eftergymnasial utbildning. Ett områdes utbildningsnivå baseras på andelen personer med hög utbildning.
  • Höginkomsttagare: Med höginkomsttagare avses personer 19 år eller äldre som tillhör den översta fjärdedelen för disponibel inkomst i Östergötland (exempelvis över 310 277 kr/år 2017). Ett områdes inkomstnivå baseras på andelen höginkomsttagare.

Ranking av andel höginkomsttagare respektive andel med hög utbildning

Kommuner och områden (nyckelkodsområden) jämförs och rangordnas efter andel personer med hög utbildning respektive andel personer med hög inkomst i fem socioekonomiska grupper. I högsta gruppen finns de 10 procent med högst andel av alla områden som jämförts. Fördelningen är satt till 10%, 20%, 40%, 20%, 10%.

  Datakällor i Status Östergötland

Status Östergötland har inga egna datakällor utan använder enkäter och register för att illustrera hälsan i Östergötland. I Status Östergötland redovisas ett urval av alla hälsomätvärden beskrivna som andelar.

  • Barnhälsovården BMI: Uppgift om 4-åringarnas längd och vikt samlas in av Barnhälsovården i samband med fyraårskontrollen. Barnens BMI redovisas som normalvikt, övervikt eller fetma utifrån åldersspecifika gränser som tagits fram av International Obesity Task Force.
  • Hälsa på lika villkor: Hälsa på lika villkor är en nationell folkhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Landsting och regioner erbjuds att delta med tilläggsurval och Region Östergötland har valt att göra ett tilläggsurval på 4 000 personer vissa år och från 2018 ett tilläggsurval på 8000 personer. Syftet med undersökningen är att visa befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av personer mellan 16-84 år.
  • Hälsosamtal: Hälsosamtal utförs i primärvården i Östergötland som en satsning för att främja hälsa och förebygga sjukdom, framförallt hjärt- och kärlsjukdom. Huvudfokus vid Hälsosamtalet är dialog och motiverande samtal. Förutom Hälsosamtalet genomförs även mätning av blodtryck, längd, vikt, midja och stuss samt ett antal enkätfrågor. Ett (slumpmässigt) urval av befolkningen i Östergötland, i åldrarna 40, 50, 60 och 70 år, har erbjudits Hälsosamtal på sin vårdcentral. Vårdcentralerna har beslutat år från år om de ska genomföra Hälsosamtal eller inte för sina listade personer vilket innebär att antalet, och vilka vårdcentraler som valt att genomföra Hälsosamtal varierar.
  • Vårddatalagret: Vårddatalagret är Region Östergötlands administrativa databas som innehåller individdata om vårdkontakter (slutenvårdstillfällen, läkarbesök och andra besök).
  • Om mig: Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland. Enkätfrågorna är mestadels desamma mellan åren, med några undantag. År 2014 fanns inte svarsalternativet annan könsidentitet med, år 2015 deltog inte heller några skolor från Finspångs kommun. Det gör att jämförelser mellan åren kan bli missvisande. Antalet skolor och klasser som deltar kan variera under åren. Data presenteras per hemkommun. För mer information: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ungdomsenkat

  Sambandet mellan socioekonomi och mätvärden

Alla mätvärden om hälsa har inte en tydlig socioekonomisk koppling. Du bör därför vara uppmärksam i tolkningen av jämförelser som är uppdelade på områden klassificerade efter socioekonomi.

  Kartor

Kartor från OpenStreetMap tillhandahålls av OpenStreetMap Sverige. Kartdata och kartografi är tillgänglig under licensen Open Database License respektive Creative Commons-licens CC-BY-SA, se OpenStreetMap för mer information.

  Information om cookies

Denna webbplats använder cookies (kakor) i syfte att utveckla och förbättra webbplatsen för dig som användare. En cookie är en liten textfil som innehåller information om hur besökaren använder en webbplats. Det finns två typer av cookies; en sessions cookie som används under tiden som du besöker webbplatsen och som försvinner när webbläsaren stängs ner. Den andra är en permanent cookie som sparas en viss tid på datorn.

Cookies på denna webbplats

Nedan listas de typer av cookies som webbplatsen samlar in:

  • ASP.NET_SessionsId - Innehåller användarens sessions-id - tar slut när man stänger ner sin webbläsare.
  • InfoModal_dismissed - Används för att komma ihåg att man valt att Kom igång-dialogrutan inte ska visas - sparas i 10 år.
  • Cookies_dismissed - Används för att komma ihåg att man läst om kakinformation och stängt ner rutan - sparas 10 år.

Undvika cookies

Vill du undvika att cookies lagras kan du stänga av dessa i webbläsarens inställningar samt radera tidigare sparade cookies. Du kan också välja att få en fråga varje gång en cookie vill sparas på din dator. Om man inte accepterar cookies på webbplatsen kan vi inte garantera att sidan fungerar korrekt.

Cookie-lagen

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om att sidan använder cookies, varför de används, hur de kan undvikas samt ge samtycke till användning av cookies. Genom att besökaren godkänner att cookies används i sin webbläsares inställningar definierar denna webbplats det som ett samtycke till cookieanvändning.