Så gör du rapporter

På Status Östergötlands webbplats används cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar cookies.
Läs om cookies och hur vi använder dem.

  Alla bilder

För att göra egna rapporter i Status Östergötland:
välj knappen …eller gör egna val.

Gör egna val

Vill du veta hur man mår där du bor?
Välj datakälla och mätvärde och klicka på kartan.

Välj datakälla och mätvärde

Vill du se hur befolkningen mår i olika delar av kommunen?
Välj datakälla, mätvärde, eventuellt ålder och kön och klicka på det område på kartan som du vill veta mer om.

Välj parametrar

Olika förutsättningar påverkar hur vi lever och mår. Om du klickar i efter socioekonomi så grupperas områden med liknande ekonomi- eller utbildningsnivå och du kan ändra rankingen ifrån högst till lägst.

Socioekonomi

För hälsa på lika villkor och vårddatalagret 2016 så kan du genom att klicka på områdesnivå se inkomstnivå eller utbildningsnivå för en viss områdesindelning i din kommun.

Områdesnivå

Man kan också välja att se två faktorer samtidigt, exempelvis stress och sömn i befolkningen.
Välj datakälla och mätvärde, lägg till fördelat över och kön.

Fördelat över

Du kan också välja att jämföra olika kommuner med varandra eller med hela Östergötland.

Jämföra kommuner

Jämförelse kan också göras mellan olika år eller över tid.

Jämföra mellan år/över tid

Vill du sen visa eller använda resultaten så kan du skriva ut eller exportera diagram till egna presentationer eller rapporter.

Exportera/skriv ut rapport